תיאטרון האילן

כניסה למערכת הניהול

Quote

נר קטן יכול להאיר חשכה גדולה.
חשכה גדולה לא יכולה לכבות נר קטן

~ פתגם סיני ~
Next